Chicken breast grilled
Protein
28.04 g 
0.06 lbs. 
0.99 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
3.57 g 
0.01 lbs. 
0.13 Oz 
Calories
144.29 
Pork loin cooked
Protein
26.04 g 
0.06 lbs. 
0.92 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
3.96 g 
0.01 lbs. 
0.14 Oz 
Calories
139.80 
Veal loin cooked
Protein
26.32 g 
0.06 lbs. 
0.93 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
6.94 g 
0.02 lbs. 
0.24 Oz 
Calories
167.74 
Lamb leg cooked
Protein
26.20 g 
0.06 lbs. 
0.92 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
14.42 g 
0.03 lbs. 
0.51 Oz 
Calories
234.58 
Beef jerky, 2% fat
Protein
19.60 g 
0.04 lbs. 
0.69 Oz 
Carbs
1.54 g 
0 lbs. 
0.05 Oz 
Total Fat
1.16 g 
0 lbs. 
0.04 Oz 
Calories
95.00 
Black and red caviar
Protein
24.60 g 
0.05 lbs. 
0.87 Oz 
Carbs
4.00 g 
0.01 lbs. 
0.14 Oz 
Total Fat
17.90 g 
0.04 lbs. 
0.63 Oz 
Calories
275.50 
Boar cooked
Protein
28.30 g 
0.06 lbs. 
1 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
4.38 g 
0.01 lbs. 
0.15 Oz 
Calories
152.62 
Bream cooked
Protein
20.90 g 
0.05 lbs. 
0.74 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
4.70 g 
0.01 lbs. 
0.17 Oz 
Calories
125.90 
Buffalo meat cooked
Protein
32.51 g 
0.07 lbs. 
1.15 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
1.80 g 
0 lbs. 
0.06 Oz 
Calories
146.24 
Carp cooked
Protein
22.86 g 
0.05 lbs. 
0.81 Oz 
Carbs
0.00 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Total Fat
7.17 g 
0.02 lbs. 
0.25 Oz 
Calories
155.97