Potatoes boiled
Protein
1.96 g 
0 lbs. 
0.07 Oz 
Carbs
21.55 g 
0.05 lbs. 
0.76 Oz 
Total Fat
0.10 g 
0 lbs. 
0 Oz 
Calories
94.94 
Whole wheat bread 100%
Protein
8.00 g 
0.02 lbs. 
0.28 Oz 
Carbs
50.43 g 
0.11 lbs. 
1.78 Oz 
Total Fat
1.00 g 
0 lbs. 
0.04 Oz 
Calories
242.72 
Brown rice cooked
Protein
2.32 g 
0.01 lbs. 
0.08 Oz 
Carbs
23.51 g 
0.05 lbs. 
0.83 Oz 
Total Fat
0.83 g 
0 lbs. 
0.03 Oz 
Calories
110.79 
Chickpeas cooked
Protein
8.86 g 
0.02 lbs. 
0.31 Oz 
Carbs
27.42 g 
0.06 lbs. 
0.97 Oz 
Total Fat
2.59 g 
0.01 lbs. 
0.09 Oz 
Calories
168.43 
Spaghetti 100% whole wheat cooked
Protein
5.33 g 
0.01 lbs. 
0.19 Oz 
Carbs
26.54 g 
0.06 lbs. 
0.94 Oz 
Total Fat
0.54 g 
0 lbs. 
0.02 Oz 
Calories
132.34 
Barley cooked
Protein
8.40 g 
0.02 lbs. 
0.3 Oz 
Carbs
74.90 g 
0.17 lbs. 
2.64 Oz 
Total Fat
2.00 g 
0 lbs. 
0.07 Oz 
Calories
351.20 
Beans white/red cooked
Protein
9.73 g 
0.02 lbs. 
0.34 Oz 
Carbs
25.09 g 
0.06 lbs. 
0.89 Oz 
Total Fat
0.35 g 
0 lbs. 
0.01 Oz 
Calories
142.43 
Biscuits up to 10% fat
Protein
8.40 g 
0.02 lbs. 
0.3 Oz 
Carbs
80.70 g 
0.18 lbs. 
2.85 Oz 
Total Fat
9.20 g 
0.02 lbs. 
0.32 Oz 
Calories
439.20 
Brown rice cakes
Protein
8.20 g 
0.02 lbs. 
0.29 Oz 
Carbs
81.50 g 
0.18 lbs. 
2.87 Oz 
Total Fat
2.80 g 
0.01 lbs. 
0.1 Oz 
Calories
384.00 
Brown rice chips
Protein
8.20 g 
0.02 lbs. 
0.29 Oz 
Carbs
81.50 g 
0.18 lbs. 
2.87 Oz 
Total Fat
2.80 g 
0.01 lbs. 
0.1 Oz 
Calories
384.00