от екипа на MBC

Vitamin Pack

Хранителна добавка, съдържаща високи концентрации на важните за организма витамини и минерали, необходими в условията на тежка физическа активност. Препоръчва се при силно рестриктивни режими, както и при такива свързани с екстремно високо физическо натоварване.