ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

MY BODY CREATOR приема много сериозно задължението за защита на личните данни, поради което бихме искали да Ви информираме за това как се обработват личните данни, които ни предоставяте, във връзка с това Приложение. Целта на тази декларация за поверителност е да информира потребителите за начина, по който се използват техните лични данни.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да използвате пълната функционалност на нашето Приложение, трябва да се регистрирате с Вашия имейл адрес и да приемете тази Декларация за поверителност. Използвайки връзката за потвърждение, регистрацията е завършена и Вашият собствен акаунт е създаден в централната база данни на MY BODY CREATOR, където Вашата лична информация (раздел 2), както и Вашите данни за тренировки, хранителен режим, време за сън и прогрес ще бъдат запазени. Всички използвани данни в Приложението, като например лична статистика (тренировки, хранения, хранителни навици), създадени програми, извършени тренировки, включващи маркирани като извършени или пропуснати серии или упражнения, завършени хранения и въведени в личния календар данни се съхраняват на посочения сървър. Това Ви позволява да синхронизирате данни на различни устройства, както и да възстановявате данни, в случай че бъдат изгубени.

2. КАТЕГОРИИ ОТ НЕАНОНИМНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ ПЕРСОНАЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ MY BODY CREATOR

В интерес на оптималното използване на Приложението в допълнение към Вашето име се изискват следните данни:

Тези данни се съхраняват, но не се виждат от други потребители. Те се обработват с необходимата грижа и са защитени от достъп на други потребители и трети лица.

За да осигурим безпроблемното и без грешки препращане на данни за синхронизация, ние се нуждаем и изискваме Вашия имейл адрес.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА НЕАНОНИМНИ И АНОНИМНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

При регистрацията Вие изрично се съгласявате, MY BODY CREATOR да събира, обработва, съхранява и използва личните Ви данни, както е необходимо, за да Ви се даде възможност да използвате желаните услуги. В допълнение към данните, посочени в точка 2, това включва различни видове информация, свързана с програмата, като видове тренировки, хранителни предпочитания и т.н.

MY BODY CREATOR не разкрива не-анонимни данни (виж точка 2 по-горе) на трети лица, освен в предвидените от закона случаи или с изричното съгласие на потребителя. MY BODY CREATOR прилага достатъчно подходящи мерки за защита на съхраняваните данни от неоторизиран достъп на трети страни.

Ние може да предоставим, или трети страни могат да предоставят, връзки към други уебсайтове или източници от целия свят. Вие потвърждавате и приемате, че не носим отговорност за достъпността на такива външни уебсайтове или източници и ние не насърчаваме (и не носим отговорност за) съдържание, реклами, продукти или други материали, публикувани или достъпни от тези уеб сайтове или източници. Вие потвърждавате и се съгласявате, че MY BODY CREATOR при никакви обстоятелства няма да носи отговорност, пряко или косвено, за всякакви загуби или вреди, които са причинени или смятате, че са причинени на Вас във връзка с използването на, или разчитането на, каквото и да било съдържание, реклами, продукти или други ресурси на разположение на друга интернет страница (независимо от това дали MY BODY CREATOR пряко или косвено може да бъде свързан с такова съдържание, реклами, продукти или други ресурси). Трябва да адресирате всякакви притеснения по отношение на всеки друг уебсайт към администраторите на съответния уебсайт.

Можете да поръчвате услуги, стоки или други продукти чрез приложението от други трети страни (общо наричани "Продавачи на трети страни"). Всички въпроси, свързани с услугите, стоки и други продукти желани от Продавачи от трети страни, включително, но не само, покупка на изплащане, условия на плащане, гаранции, поддръжка и доставка, са единствено между вас и Продавачите на третата страна. Ние не предоставяме никакви гаранции по отношение на каквито и да било услуги, стоки и други продукти, предоставяни от Продавачите на трети страни. Вие няма да считате нас (и ние няма да бъдем тълкувани като) страна по такива сделки, независимо дали може да сме получили някаква форма на приходи или друго възнаграждение във връзка с такива сделки и няма да носим отговорност за каквито и да е разходи или вреди, пряко или непряко към Вас или от всяко друго лице, което е въвлечено или свързано с транзакциите.

Ако изрично сте се съгласили с това, MY BODY CREATOR си запазва правото да използва данните за адреса Ви, включително и Вашия имейл адрес, за да Ви информира относно актуализациите и подобренията на продуктите. Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашия имейл адрес по всяко време, като изпратите уведомление до information@mybodycreator.com

Можете да изтриете съхраняваните Ви данни от Приложението по всяко време. Функциите, посочени в точка 1, след това вече няма да са достъпни.

4. ОТМЯНА

Вие можете по всяко време да отмените съгласието, предоставено по-рано, за използване на Вашите данни, като изпратите писмено уведомление по електронна поща на information@mybodycreator.com

Ако оттеглите съгласието си за съхраняване или обработване на данните Ви, MY BODY CREATOR вече няма може да Ви предостави определени услуги.

5. РЕГИСТРАЦИИ И ВПИСВАНИЯ ПРЕЗ СОЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ

Ако изберете да се регистрирате или да влезете в Приложението или уебсайта ни чрез профила Ви в социална платформа, MY BODY CREATOR може да имам достъп до определена информация за Вас.

MY BODY CREATOR Ви дава възможност да се регистрирате и да влезете в профила си от социалните платформи на трети страни (като Facebook, Google или Twitter). Ако решите да направите това, ще получим известна информация за Вас от съответната социална платформа. Информацията за профила Ви, която получаваме, може да варира в зависимост от съответната социална платформа, но в повечето случаи включва Вашето име, имейл адрес, списък с приятели, снимка на потребителския Ви профил, както и друга информация, която сте решили да направите публично достояние.

Ние ще използваме информацията, която получаваме, само за целите, описани в тази декларация за поверителност. Моля, обърнете внимание, че ние не контролираме и не носим отговорност за други начини на използване на Вашата лична информация от конкретните социални платформи. Препоръчваме Ви да прегледате тяхната декларация за поверителност, за да разберете как те събират, използват и споделят личната Ви информация и как можете да настроите предпочитанията си относно поверителността на тази информация на техните сайтове и приложения.

6. АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ЧРЕЗ GOOGLE ANALYTICS

MY BODY CREATOR използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Данните, генерирани чрез Google Analytics, относно използването на това приложение, обикновено се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Google използва тези данни от името на оператора, за да анализира използването от Ваша страна на Приложението, да съставя отчети за активността на Приложението и да предоставя други услуги на доставчика на Приложението, свързани с използването на Приложението. MY BODY CREATOR няма да събира никакви неанонимни данни чрез Google Analytics. Допълнителна информация за данните, събрани чрез Google Analytics за мобилни приложения, можете да намерите тук: http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=2568871. При използване на приложението MY BODY CREATOR Вие давате изрично съгласие да се съхраняват и обработват данните Ви чрез Google Analytics.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИСТАВКИ НА FACEBOOK

MY BODY CREATOR използва Facebook социални приставки ("плъгини") на социалната мрежа facebook.com, управлявана от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ ("Facebook"). Тези плъгини се обозначават с логото на Facebook или с думите "Социални приставки на Facebook". Когато отворите Приложението ни, съдържащо такъв плъгин, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставките се изпраща от Facebook директно към браузъра Ви и е свързано към уебсайта. Приставките предоставят информация на Facebook за предложенията от приложенията, които сте отворили. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да отнесе посещението Ви към Вашия Facebook акаунт. Ако взаимодействате с плъгините, напр. чрез натискане на бутони "Харесвам" или "Споделяне" или писане на коментар, Вашият браузър предава съответната информация директно на Facebook, където се запаметява. Моля, вижте политиката за поверителност на данни във Facebook за информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на данните от Facebook, правата Ви за поверителност на данните и настройките за конфиденциалност на данните. Ако не искате Facebook да събира информация за Вас чрез MY BODY CREATOR, трябва да излезете от Facebook, преди да използвате MY BODY CREATOR.

8. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕДАКТИРАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ

В някои региони, като например Европейското икономическо пространство, имате права, които Ви позволяват по-голям достъп до и контролиране на личната Ви информация. Можете да прегледате, промените или прекратите профила Ви по всяко време.

Ние ще запазим Вашата лична информация само докато е необходимо за целите, изложени в тази декларация за поверителност, освен ако по-дълъг период за съхрнение не се изисква или е разрешен от закона (като данъчни, счетоводни или други законови изисквания). Нито една от целите в тези декларация за поверителност не изисква запазването на лична информация за повече от 90 дни след прекратяването на профила на потребителя.

Когато нямаме правното основание да обработваме Вашата информация, ние ще я изтрием или анонимизираме, или ако това не е възможно (например, защото Вашата лична информация се съхранява в архиви), тогава ние ще съхраним сигурно Вашата лична информация и ще я изолираме от всякаква допълнителна обработка, докато стане възможно нейното изтриване.

Можете да управлявате информацията си в профила Ви в MY BODY CREATOR по всяко време; това включва изтриване на Вашите данни, изтеглянето им, отстраняването на грешки, прехвърлянето им на трета страна и спирането на MY BODY CREATOR  да я използва. Свържете се с information@mybodycreator.com, за да го направите.

Запазваме си правото да Ви изпращаме определени съобщения, свързани с услугата MY BODY CREATOR, като служебни съобщения, административни съобщения и бюлетин MY BODY CREATOR, който се счита за част от профила Ви в MY BODY CREATOR, без да Ви предлагаме възможност да се откажете от получаването им.