Заспиването и събуждането по едно и също време влияе на здравословното тегло

Има много изследвания, които доказват, че недоспиването може да повлияе на теглото, но ново изследване от Brigham Young University установява, че заспиването и събуждането по едно и също време също може да повлияе на телесните мазнини.

Професорът по физически упражнения Брус Бейли изследва повече от 300 жени на възраст между 17 и 26 години в продължение на няколко седмици и установява, че тези с най-добри навици за сън имат по-здравословно тегло.

Основните констатации от проучването, публикувано онлайн в American Journal of Health Promotion, са:

- Заспиването и събуждането по едно и също време е свързано с по-нисък процент на телесни мазнини.

- По-малко от 6,5 часа или повече от 8,5 часа сън на денонощие води до по-висок процент на телесни мазнини.

- Качеството на съня също е особено важно.

Участниците в проучването, които си лягали и се събуждали по едно и също време всеки ден, имали по-ниско ниво на телесни мазнини. Тези с повече от 90 минути вариация във времето за лягане и времето за събуждане имат повече телесни мазнини от тези с по-малко от 60 минути вариация.

Бейли и неговият екип също открили, че тези, които спят между 8 и 8,5 часа на нощ, имат най-ниското ниво на телесни мазнини.

Качеството на съня също се е оказало силно свързано с телесните мазнини. Тези, които имат по-добро качество на съня, имат по-ниски телесни мазнини. За да подобри качеството на съня, Бейли препоръчва упражнения, поддържане на хладна температура в стаята и тя да бъде тиха и тъмна.


Използвани източници:

Bruce W. Bailey, Matthew D. Allen, James D. LeCheminant, Larry A. Tucker, William K. Errico, William F. Christensen, Marshall D. Hill. Objectively Measured Sleep Patterns in Young Adult Women and the Relationship to Adiposity. American Journal of Health Promotion, 2013; 131107080257006 DOI: 10.4278/ajhp.121012-QUAN-500