от екипа на MBC

Creatine Monohydrate

Креатин монохидрат е натурална субстанция, която има ключова роля в процесите за осигуряване на енергия на клетките. Единственият директен източник на енергия, необходима за съкращението на мускулната клетка, е молекулата аденозин трифосфат (АТФ). Макроергичната молекула на АТФ може да осигури енергия за много кратко време, в резултат на което се превръща до аденозин дифосфат (АДФ). За поддържането на необходимата енергия е необходимо постоянното възстановяване на АТФ чрез трансформирането на АДФ до АТФ. Креатинът играе основна роля в този процес, тъй като когато мускулите са в покой се превръщат в креатин фосфат чрез фосфолириране. Креатин фосфатът предоставя фосфатната си група на АДФ за превръщането му до АТФ. Съществува баланс между количеството на креатин и креатин фосфат в организма, като приблизително 1/3 от креатина в тялото ни е свободен и 2/3 е под формата на креатин фосфат. Така по-високите нива на креатин в организма повишават нивата и на креатин фосфат. Това дава възможност за по-бързо и ефективно възстановяване на АТФ, респективно повече енергия и работоспособност на мускулните клетки. Резултатът е повече сила при кратки експлозивни съкращения, каквито са необходими при силовите тренировки, целящи увеличаване на мускулната маса. Креатинът е азот съдържаща карбоксилна киселина. Среща се основно в животински храни (месо, риба) и най-лесният начин за набавяне на достатъчно количество е под формата на хранителна добавка. Креатинът е основна хранителна добавка при режимите, целящи увеличаване на мускулната маса.