от екипа на MBC

Beta-Alanine

Бета-аланин е аминокиселина, която се намира в скелетните мускули. Тя не участва в изграждането на мускулите, но помага за постигането на по-голяма мускулна сила и издръжливост. В хода на мускулното натоварване понижаването на pH в мускулната клетка води до умора и отпадналост, тъй като се възпрепятстват функциите на ензимите, участващи в създаването на енергия. Бeтa-aлaнинът осъществява буферна функция, като намалява натрупването на водородни катиони, респективно киселинността в мускулната клетка и така увеличава мускулната сила и издръжливост. Среща се в малко храни (телешко месо, риба) и най-лесният начин за набавяне на достатъчно количество е под формата на хранителна добавка. Препоръчва се при обемни тренировки, където е необходима повече издръжливост.