Повдигане на щанга от тилен лег (класически вариант)